VerdenkingenSeizoen 16

In deze tabel zie je, door hoeveel andere deelnemers elke kandidaat genoemd werd als verdachte tijdens het maken van de test. In de serie worden niet alle verdenkingen in beeld gebracht dus de tabel geeft geen compleet beeld van de verdenkingen.

AfleveringAfl 11Afl 22Afl 33Afl 44Afl 55Afl 66Afl 77Afl 88Afl 99Afl 1010
Tim WinnaarW112123321
Klaas MolM31122222
Annemieke FinalistF12212
Taeke KandidaatK111
Rop KandidaatK21111
Cécile KandidaatK21
Marjolein KandidaatK111
Ellie KandidaatK122
Remy KandidaatK1
Airen KandidaatK21
© 2023 Ronald van der Velden