VerdenkingenSeizoen 13

In deze tabel zie je, door hoeveel andere deelnemers elke kandidaat genoemd werd als verdachte tijdens het maken van de test. In de serie worden niet alle verdenkingen in beeld gebracht dus de tabel geeft geen compleet beeld van de verdenkingen.

AfleveringAfl 11Afl 22Afl 33Afl 44Afl 55Afl 66Afl 77Afl 88Afl 99Afl 1010
Paulien WinnaarW111122211
Kees MolM12122
Carolien FinalistF14231
Zarayda KandidaatK2231
Daniël KandidaatK11
Tania KandidaatK11121
Tim KandidaatK14341
Janine KandidaatK4
Joep KandidaatK1
Ewout KandidaatK2
© 2023 Ronald van der Velden