Wie is de mol?Seizoen 13, aflevering 10

Nog maar even en de rollen zijn bekend. Kees en Paulien, winnaar en mol maar in welke volgorde? Na een mooie reis door Zuid-Afrika en maanden spanning hier in Nederland komt nu dan eindelijk het antwoord: Wie is de mol?

Verslag

In het spoorwegmuseum praat Art met de afvallers. Nadat ook Carolien, Kees en Paulien zijn gearriveerd is het tijd om te kijken naar de ontknoping. Daarin zien we niet alleen dat Kees de mol is, maar ook hoe we dat al vanaf aflevering één konden weten: De beginletters van de toespraken door de priester vormen samen de tekst THE MOLE IS … CASE.

Molacties

Bij de dropping in Johannesburg weet Kees al dat hij vreselijk dicht in de buurt van de eindlocatie is. Maar hij opent voor de lol vier enveloppes. Hij zorgt dat hij netjes op tijd bij de kerk is en wint op die manier vast wat sympathie van zijn medekandidaten.

Bij de bungeejump wist Kees dat Ewout zou gokken, dat Kees niet zou durven springen. Dat biecht Kees rustig op terwijl hij op z’n kop tussen de twee torens hangt. Hij opent zogenaamd teleurgesteld het verkeerde kistje, verdient geen geld en is niet verdacht. Prima dat Ewout geen vrijstelling krijgt; die zou immers later misschien geld waard kunnen zijn.

Bij het dictee had Kees al thuis de gelegenheid gehad om het dictee te oefenen. Hij koos ervoor om het dictee compleet foutloos in te leveren. Gelukkig werd zijn inzending gecombineerd met de andere dictees en dat leverde voldoende fouten op.

Bij de opdracht met het geld zoeken op de minedumps kon Kees zich lekker uitleven. Als een enthousiaste kandidaat werkte hij zich in het zweet om zoveel mogelijk enveloppes te vinden. Maar als er even niet opgelet werd, opende hij de enveloppe en hield een groot deel van het geld voor zichzelf.

Toen de groep op zoek ging naar de big five, kwamen ze Tim tegen in een kooi. Kees was de eerste die hem gelijk wilde bevrijden. Toen bleek dat Tim drie kokers had, heeft Kees er gelijk één gepakt. Omdat Tim dat misschien gemerkt had en Carolien hem verdacht, haalde hij de koker tevoorschijn en samen besloten ze om de koker te openen. Weg geld…

Bij het kabel lopen mislukt het plan van Kees om op de kabel te lopen: Hij moet aan de oever zitten. Hoewel hij dicht bij de kabel wordt neergezet, schuift hij toch even drie meter naar achteren zodat hij niet al te goed te horen is. Uiteindelijk brengt hij slechts 75 euro binnen.

Bij het kampvuurspel bleef Kees over met Zarayda en Paulien. Hij wilde niet dat de mol uit het spelletje ontmaskerd zou worden dus maakte hij zichzelf verdacht. Paulien helpt hem daar prima bij en zo mislukt de opdracht.

Bij het goudzoeken gaat Kees alleen zitten. Hij zou langzaam te werk kunnen gaan maar kiest de leukere optie: Hij vindt ongeveer acht stukjes goud maar gooit het grootste deel in de bosjes als niemand kijkt. Daniël en Tim zaten vlak bij hem en hadden niets door.

Bij de opdracht in de kerk hoefde Kees niet te mollen, maar hij mocht wel op het orgel spelen. Vreselijk spannend want hij was bang om aan zijn postuur herkend te worden. Maar uiteindelijk had niemand door dat hij het was.

In het busje raakt penningmeester Tania de pot kwijt. Kees maakt van de gelegenheid gebruik om die rol op zich te nemen. De stemming gaat tussen hem en Daniël en doordat Daniël wel meestemt en hijzelf niet, wint hij.

En daarmee mag hij nog in de helikopter stappen ook, op naar de Drakensbergen. Hij verdenkt zogenaamd Carolien en opent dus haar enveloppe. Maar voor die tijd had hij alvast voor de lol zijn eigen enveloppe geopend om het grootste bedrag (3000 euro) weg te gooien. Gone in the wind…

In de supermarkt gaat de groep op zoek naar verduisteringsmateriaal en kokers. Kees staat tussen Zarayda en Carolien en ziet in zijn ooghoek twee kokers liggen, die hij stiekem weet te pakken. Hij geeft er uiteindelijk één aan de groep en de ander is voor hemzelf.

Bij de helikopteropdracht van Daniël wil Kees natuurlijk dat hij afgeschoten wordt zodat er geen geld verdiend wordt. Dat lukt prima: Samen met Carolien blijft hij erg lang in het spel maar uiteindelijk worden ze allemaal afgeschoten en mislukt de opdracht.

Bij het touwtrekken in het postkantoor wist Kees ook weer goed te mollen. De andere kandidaten konden hem nauwelijks zien, dus hij liet het touw vieren in plaats van trekken en andersom. En echt helpen bij het touw van Carolien deed hij ook al niet.

In de trein doet Kees nog een laatste poging om de finalisten te misleiden. Hij geeft Spencer vooraf het geld uit de pot dat gevouwen is. Als een kandidaat nu een fout antwoord geeft, krijgt die gevouwen geld dat al van de groep was. Maar ze zullen niet doorhebben, dat de antwoorden en dus hun coupé niet de juiste is… De opbrengst van dit seizoen was dus 1500 euro minder dan gedacht: 17120 euro voor Paulien.

Op de website lezen we nog enkele acties. Zo vertelde Kees al in de eerste aflevering aan iedereen dat Ewout op Daniël had gestemd. Dat werkte in zijn voordeel bij de opdracht in de kerk, want nu had iedereen de eerste vraag al fout en kon de mol rustig liegen.

Verborgen aanwijzingen

De titels van de afleveringen verwezen naar de identiteit van de mol. Het verlossende woord wijst naar de aanwijzing van de priester. Kees was in spiegelbeeld te zien in de glazen van Tania’ s zonnebril. Zarayda fluisterde al dat Kees de mol was. En de enige echt ontwikkelde koker was die van Kees.

Kees bedacht het dansje enkel-enkel-dubbel-dubbel. In morse-code betekent dat I-M, dus “ik ben” of “ik mol”. En tijdens de eerste drie afleveringen begonnen de tweets van de mol telkens met klinkers: o-o-oo-oo, e-e-ee-ee, i-a-ee-oo, i-o-ee.

Het geboortejaar van de mol was duidelijk in beeld tijdens de test in aflevering één. En in diezelfde aflevering was alleen bij Kees die het geld inleverde bij de kerk, te zien dat er een mol-logo op het kistje stond.

In de trein kreeg elke kandidaat uiteindelijk een kistje te zien met de naam van de mol – als alle antwoorden goed waren geweest. Kees was de enige bij wie dat het geval was, en hij zag zijn eigen naam in het kistje.

Tijdens de bungeejump schreeuwde Kees: “Who’s te king?”. Enkele afleveringen later was hij opgesloten in de kooi van de leeuw, de koning van de dieren. Bij de opdracht in de kerk was de mol helemaal niet te zien achter het orgel toen Kees de vragen stelde.

In de trein stelde Spencer aan iedereen drie vragen. De drie antwoorden van de mol vormden samen ook een aanwijzing: De mol, de enige, op de berg. Je zag die aflevering ook het boekje van Ewout, die afviel omdat hij volgens het boekje op Paulien zat. Dan moest het dus Kees zijn.

In de trein kreeg Paulien een serie getallen te horen. Je moet alle Nederlandse voorwerpen die langskwamen in de opdracht bij de Zulu-klas achter elkaar plakken. Neem dan de betreffende letters en je krijgt: “Tol is de mol”.

© 2023 Ronald van der Velden