VerdenkingenSeizoen 20

In deze tabel zie je, door hoeveel andere deelnemers elke kandidaat genoemd werd als verdachte tijdens het maken van de test. In de serie worden niet alle verdenkingen in beeld gebracht dus de tabel geeft geen compleet beeld van de verdenkingen.

AfleveringAfl 11Afl 22Afl 33Afl 44Afl 55Afl 66Afl 77Afl 88Afl 99Afl 1010
Buddy WinnaarW2455321
Miljuschka FinalistF2223331
Nathan FinalistF111
Rob MolM111113
Leonie KandidaatK23254444
Claes KandidaatK
Johan KandidaatK2141
Jaike KandidaatK
Tina KandidaatK33
Anita KandidaatK3
© 2023 Ronald van der Velden