VerdenkingenSeizoen 9

In deze tabel zie je, door hoeveel andere deelnemers elke kandidaat genoemd werd als verdachte tijdens het maken van de test. In de serie worden niet alle verdenkingen in beeld gebracht dus de tabel geeft geen compleet beeld van de verdenkingen.

AfleveringAfl 11Afl 22Afl 33Afl 44Afl 55Afl 66Afl 77Afl 88Afl 99Afl 1010
Viviënne WinnaarW11
Jon MolM22224322
Anniek FinalistF22224111
Dennis KandidaatK12311
Rick KandidaatK221221
Sebastiaan KandidaatK22
Froukje KandidaatK11
Paula KandidaatK14
Hans KandidaatK411
Vera KandidaatK
© 2023 Ronald van der Velden