VerdenkingenSeizoen 5

In deze tabel zie je, door hoeveel andere deelnemers elke kandidaat genoemd werd als verdachte tijdens het maken van de test. In de serie worden niet alle verdenkingen in beeld gebracht dus de tabel geeft geen compleet beeld van de verdenkingen.

AfleveringAfl 11Afl 22Afl 33Afl 44Afl 55Afl 66Afl 77Afl 88Afl 99Afl 1010
Lottie FinalistF1342
Yvon MolM2121
Marc-Marie WinnaarW2112
Isabelle KandidaatK11
Sander KandidaatK111
Jim KandidaatK122
Gijs KandidaatK1232
Victoria KandidaatK3
Yvonne KandidaatK3
Roeland KandidaatK1
© 2023 Ronald van der Velden