KaartSeizoen 14, aflevering 4

  • Ruilen Aflevering 4

    De kandidaten zitten rond een tafel en moeten elk één enveloppe pakken. Dat gaat vrij snel... maar dan moeten ze onderling allemaal één keer ruilen voordat de zandloper leeg is. Wie eindigt met de jokers, wie de vrijstelling, wie het geld?

  • Stuwdam Aflevering 4

    Van elk van vier duo's gaat er één abseilen. Langs het parcours hangen kokers met positieve of negatieve bedragen; de persoon die niet abseilt heeft stellingen op basis waarvan bepaald kan worden welke kokers veilig meegenomen kunnen worden. Maar er staat meer op het spel...

  • Roltrappen Aflevering 4

    De kandidaten beginnen elk op een andere plek langs een rij roltrappen. De onderste leert twintig woorden en moet die doorgeven aan de volgende, tot de bovenste persoon ook zoveel mogelijk woorden kent. Tenslotte mag één bijzondere kandidaat kiezen, wie hij het meest vertrouwt...

© 2023 Ronald van der Velden