KaartSeizoen 10, aflevering 1

  • Persoonlijke voorwerpen Aflevering 1

    Acht kandidaten kopen ieder een eigen voorwerp dat op henzelf moet slaan. Dan moeten ze in duo's de juiste foto's bij de juiste voorwerpen zetten. Ten slotte mogen Manuel en Loretta een veto uitspreken over twee foto's.

  • Brug, boot en helikopter Aflevering 1

    Vier kandidaten moeten op de juiste pijlers van de brug gaan staan; elke pijler is een windrichting. De vier in de boot moeten met gekleurde vlaggen doorseinen wat zij zien, naar de laatste twee in een helikopter. Zij moeten dit gebruiken om kistjes te openen met de juiste sleutel.

© 2023 Ronald van der Velden