Brug, boot en helikopterOpdracht in aflevering 1

Vier kandidaten moeten op de juiste pijlers van de brug gaan staan; elke pijler is een windrichting. De vier in de boot moeten met gekleurde vlaggen doorseinen wat zij zien, naar de laatste twee in een helikopter. Zij moeten dit gebruiken om kistjes te openen met de juiste sleutel.

Tags: Communicatie, Creatief, Vliegen, Varen, Helikopter, Boot, Groot gebouw en Water

De groep wordt gesplitst in drie teams: Hind, Kim, Sanne en Arjen vertrekken als eerste en zullen op een boot stappen. Barbara, Manuel, Loretta en Frits gaan naar de Megami Ohashi Bridge en Tim gaat samen met Erik naar een helikopter.

De vier bij de brug moeten ieder op één van de pijlers van de brug gaan staan. Wie waar hoort, valt alleen te achterhalen aan de hand van vier cryptische vragen. Ze hebben een kompas om te bepalen, waar de windrichtingen zich bevinden.

De kandidaat die een HBO-diploma heeft in accountancy en graag kijkt naar de film ET staat op de plek waar in Japan de zon opkomt (Barbara, oosten). De vragen over de anderen weten we niet, maar we zien dat Frits in het zuiden gaat staan, Manuel in het westen en Loretta in het noorden.

De groep in de boot heeft als taak om met een primitieve verrekijker de kandidaten op de brug te herkennen. Ook moeten ze bepalen, in welke windrichting elk van hen staat. Ze hebben ook een tabel gekregen die aangeeft, welke kleur vlag er hoort bij elk van de zes kandidaten die niet in de boot zitten en bij elke windrichting: Frits (rood), Manuel (groen), Loretta (paars), Erik (blauw), Barbara (geel) en Tim (oranje); Oost (rood), Zuid (groen), Noord (geel) en West (blauw). Voorop de boot moet steeds de kleur van een kandidaat worden opgehangen, en achterop de boot de kleur van de bijbehorende windrichting.

Erik en Tim zullen het mooiste uitzicht krijgen over de baai. Ze gaan met Pieter Jan naar een dak, waarop een helikopter staat en vier kisten in een vierkant. Ze krijgen te horen, dat hun medekandidaten vanaf een oud schip zullen proberen om hen iets duidelijk te maken. Ze moeten combinaties van twee kleuren moeten onthouden en ook welke kleur voorop het schip hangt en welke achterop.

De groep op de boot herkent als eerste Barbara op de oostelijke pijler. Dus wordt achterop een rode vlag gehesen en voorop een gele. Da’s helemaal juist en ook in de helikopter worden deze kleuren herkend en onthouden. De bootgroep denkt echter dat Tim in het zuiden staat en hijsen zijn kleuren, al zit Tim in de helikopter en niet op de brug.

Erik wordt in het westen gezien (dit was Manuel) en daarom moet eerst voorin de blauwe vlag worden gehesen, daarna achterop. Ten slotte wordt Manuel in het noorden gezien, terwijl daar Loretta stond. Dan wordt de groep verzameld op een dak en moet het helikopter-team met behulp van dezelfde kleurentabel bepalen, wie waar stond.

De kistjes op het dak liggen ieder in een bepaalde windrichting. Er zijn tien sleutels, voor elke kandidaat één (die van Hind is rood, de rest is wit). De rest mag nu niet helpen; in vijf minuten moeten Tim en Erik samen proberen de juiste sleutels bij de juiste kistjes te leggen. Daarna mag elk kistje eenmaal geprobeerd worden. Alleen de kist van Barbara gaat open en dus is er van de 4000 euro slechts 1000 verdiend.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden