Meet the moleOpdracht in aflevering 6

Elke kandidaat krijgt van Art vier vragen. Als die goed beantwoord worden, zal de mol die in de kerk achter het orgel zit, de waarheid spreken op drie vragen van de kandidaat. Zo niet, dan antwoordt de mol naar 'eigen inzicht' en weet de kandidaat dus niets.

Tags: Elkaar kennen, Liegen en Quizvragen

De kandidaten gaan omstebeurt een kerk binnen. Daar stelt Art hen vier vragen. Als de kandidaat ze alle vier goed beantwoordt, dan zal de mol die bij het orgel wacht, drie vragen van de kandidaat naar waarheid beantwoorden. Zit er een fout tussen, dan zal de mol ‘naar eigen inzicht’ antwoorden: Misschien de waarheid, misschien een leugen. De vragen zijn: Wat antwoordden Ewout, Joep, Janine en Tim op hun laatste quizvraag?

Tania: Daniël (Ewout), Tim (Joep), Kees (Janine), Tania (Tim). Zij stelt de volgende vragen: Ben jij een man (nee), heb je kinderen (ja), heb je kort haar (nee). Er is geen kandidaat die aan deze criteria voldoet, dus Tania zal een fout gemaakt hebben.

Paulien: Daniël (Ewout), Janine (Joep), Tania (Janine), Paulien (Tim). Zij stelt de volgende vragen: Ben je een man (nee), ben je geboren in Purmerend (nee), hou je van meloen (nee). Zij concludeert dat, als de mol de waarheid sprak, Kees en Tania het niet zijn.

Daniël: Daniël (Ewout), Daniël (Joep), Tim (Janine), Paulien (Tim). Hij stelt de volgende vragen: Ben je blank (nee), ben je cabarètier (ja), ben je Carolien (ja). Ook hij heeft dus niets aan zijn vragen want er is geen niet-blanke cabarètiere in het spel.

Carolien: Daniël (Ewout), Janine (Joep), Kees (Janine), Paulien (Tim). Zij stelt de volgende vragen: Ben je een man (nee), vond je één goudklompje in de rivieropdracht (ja), hou je van salsa (ja). Aangezien Zarayda als enige één goudklompje vond, zou zij de mol zijn als Carolien foutloos geantwoord heeft.

Zarayda: Daniël (Ewout), Zarayda (Joep), Tim (Janine), Daniël (Tim). Zij stelt de volgende vragen: Ben jij een man (nee), ben jij de mol in het bezit geweest van jokers (nee), sliep jij de mol gisteravond op een kamer met Carolien (ja). We kunnen aannemen dat Carolien weer bij Paulien sliep dus als Zarayda foutloos geantwoord heeft, zou Paulien de mol zijn. Maar gegeven dat Joep waarschijnlijk al op Janine stemde, weet Zarayda eigenlijk niets.

Kees: Daniël (Ewout), Daniël (Joep), Kees (Janine), Carolien (Tim). Hij stelt de volgende vragen: Ben jij een man (nee), ben je blank (nee), ben jij een cabaretière (ja). Hij zal dus ook fouten gemaakt hebben in zijn vier vragen.

We weten dus dat Paulien of Carolien waarschijnlijk als enige de mol tegenover zich gehad hebben. En daarmee zijn dan Kees, Tania of Zarayda de mol. Kees vertelt hen dat Janine op hem stemde en daarmee zou Carolien gelijk hebben en Zarayda de mol zijn. Maar er zijn meer opties: We weten niet of de mol de waarheid zou spreken, als die zelf drie vragen goed had…

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden