BungeejumpenOpdracht in aflevering 1

De groep wordt in twee teams verdeeld. Vijf kandidaten gaan bungeejumpen; de vijf anderen schatten in of hun medespelers wel of niet zullen springen. Wie goed ingeschat wordt, verdient een vrijstelling. Hoe goed kennen de kandidaten elkaar - en belangrijker: wat gunnen ze elkaar?

Tags: Elkaar kennen, Lef, Vrijstelling en Raden en voorspellen

Art belt naar de bus met kandidaten en vraagt hen om twee groepen te maken: Vijf kandidaten met veel vertrouwen in de medemens en vijf kandidaten met veel vertrouwen in de medemens. Daar kan de groep niets mee, dus worden twee willekeurige teams gemaakt.

Op de grond start het team van Tim, Ewout, Carolien, Paulien en Janine. Ieder van hen is gekoppeld aan een kandidaat bovenop de Orlando torens. De kandidaat beneden schat in, of de kandidaat boven gaat bungeejumpen. Als de inschatting juist is, wordt daarmee een vrijstelling verdiend voor de kandidaat boven. Uiteraard kan er niet overlegd worden met de groep bovenop de torens. En de kandidaten weten niet, of de teams nog van rol zullen wisselen of niet.

Nu wordt het dubbel lastig: De teams wisselen van rol, de kandidaten blijven in dezelfde duo’s aan elkaar gekoppeld. Hoe gaan de springers om met het feit dat niemand een vrijstelling verdiend heeft? De nieuwe grondgroep besluiten gek genoeg om de anderen een vrijstelling te gunnen. En dat lukt bijna volledig.

Tenslotte biedt Art afzonderlijk elke kandidaat met vrijstelling aan, om deze te ruilen voor 1000 euro. Maar niemand wil op dit aanbod in gaan. Er wordt dus geen geld verdiend, maar vier kandidaten hoeven deze aflevering geen test te maken.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden