Verlaten ziekenhuisOpdracht in aflevering 8

De kandidaten gaan omstebeurt op zoek naar geld dat achter slot en grendel ligt. De anderen moeten een vraag beantwoorden om de code te krijgen. Lezen de zware jongens echter de naam op de kandidaat, dan valt deze af.

Tags: Communicatie, Camera's, Quizvragen en Jagen en vluchten

De groep gaat het terrein van een verlaten ziekenhuis verkennen. Eén voor één en op hun rug en borst dragen ze de naam mee van één van hun verraden kameraden. Ze zullen geld vinden maar dat ligt achter slot en grendel. Om het te bereiken, moeten de achtergebleven kandidaten in de controlekamer een vraag beantwoorden. Weten zij het juiste antwoord, dan ontvangt men een code voor het slot.

Als twee Nicaraguaanse zware jongens echter de naam lezen die de kandidaat met zich meedraagt, ligt die er met het geld uit. In de controlekamer kunnen enkele camera’s op afstand bediend worden. Via portofoons kan met de kandidaten in het ziekenhuis gecommuniceerd worden.

Karin vindt een slot met code “AR7”. Patrick toetst dit op de computer in en krijgt de vraag: “Hoe heet lava voordat het uit de vulkaan komt?” Ze antwoorden met “magma” en krijgen code 407. Karin kan daarmee 200 euro pakken maar voor ze terug is, wordt de naam “Horace” al gelezen.

Art komt bij het poortje P1N waarvoor ze een gros moeten delen door 24. Niemand weet wat een gros is en de zware jongens zitten hem op de hielen. De anderen kunnen op de laptop zien, welke letters zij al hebben kunnen lezen en vrij snel is “Jan” gelezen en Art af.

Patrick gaat met de naam “Miryanne” naar de post met code “DR5R”. Voor hem moeten ze een Nederlandse zusterstad van Leon noemen. Ze proberen Nijmegen maar dat is niet goed en dus moet Patrick verder lopen. Dan valt de portofoon uit en dat verbaast Karin niets. Ze krijgen weer contact als hij bij de deur met “MN9” staat. De vraag is “Wie schreef de bekende tekst Denkend aan Holland” en daarop weet Anna gelijk het antwoord (Marsman). Maar Patrick rent dan het hele ziekenhuis door, recht in de armen van de zware jongens, die zijn naam gelezen hebben.

Dan gaat Soundos op pad en zij komt bij post “1”. De vraag is welk land er ten zuiden van Nicaragua grenst. Dat is Costa Rica en daarmee kan Soundos het geld pakken. Ze laat intussen de anderen hun mond houden. Zonder teveel aanwijzingen komt ze veilig terug met 200 euro.

Anna mag tenslotte het ziekenhuis in. Bij post PA3K krijgen ze de vraag “Waar komt de florijn vandaan”. Ze voeren Frankenrijk in en dat is natuurlijk sowieso niet goed. Anna gaat naar een andere post (81) en krijgt de vraag “Wanneer was de slag bij Nieuwpoort”. Dat moet 1600 zijn maar ze voeren op aanraden van Art 1679 in, wat weer fout is.

Ten slotte komt Anna bij een derde deur waar ze het rijtje “Beatrix, Juliana, Wilhelmina” moeten afmaken. Patrick en Karin vullen “Emma” aan en daarmee kan de deur open. Ze komt veilig terug met 200 euro en daarmee is de opbrengst 400 euro totaal. De parate kennis viel erg tegen, er had 1800 euro verdiend kunnen worden. Zoals Art toegeeft, heeft de groep zich van z’n slechtste kant laten zien.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden