Links en rechtsOpdracht in aflevering 5

Twee groepjes kandidaten doorkruisen Adelaide op zoek naar aanwijzingen, maar mogen daarbij alléén linksaf of alléén rechtsaf slaan. Yvon en Lottie hebben een kaart om de groepjes te leiden, maar weten zelf niet waar ze zich bevinden.

Tags: Communicatie, Snelheid, Route, Zoeken en Stad

Lottie en Yvon zijn de control freaks en worden naar een toren gebracht. Zij zijn de spinnen in het web van de opdracht. Marc-Marie, Gijs en Victoria zijn de linkergroep. Zij moeten op weg naar de eindbestemming langs Whitmore Square en Light Square. Om daar te komen mogen ze alleen maar linksaf slaan. Het team van Jim, Isabelle en Sander moet langs Hindmarsh Square en Hurtle Square waarbij ze alleen maar rechtsaf mogen slaan.

Beide teams hebben telefoons bij zich. Op de vier pleinen liggen aanwijzingen die naar de eindbestemming leiden. De twee teams worden geleid door Yvon en Lottie. Zij mogen zelf niet bellen, maar moeten wachten tot de anderen hen bellen. Niemand weet echter waar de control room precies is, ook de control freaks zelf niet. Met de opdracht kan €4000 gewonnen of verloren worden. De kandidaten krijgen anderhalf uur de tijd.

Het linker team komt binnen een half uur aan op Hurtle Square en vindt daar het getal 240. Volgens de speluitleg is dit echter niet het correcte plein. Lottie stuurt hen door naar Hindmarsh Square. Tien minuten later vindt Isabelle de aanwijzing 31 op Light Square en zij wordt naar Whitmore Square gestuurd.

Victoria vindt op Hindmarsh Square het getal 48 en dan moeten ze gaan puzzelen. Isabelle vindt het getal 428 en dan moeten de kandidaten gaan puzzelen. Alle kandidaten lopen richting Victoria Square, waar de control room op uitkijkt. Vrij snel bedenken ze, dat het een telefoonnummer moet zijn.

Alle nummers moeten beginnen met 04 dus wordt het getal 240 omgedraaid. De kandidaten proberen alle mogelijke combinaties. Uiteindelijk gaat er een telefoon over in de kast bij Yvon en Lottie, maar Yvon drukt de oproep weg. De tweede oproep beantwoordt Lottie, maar Jim beseft niet dat hij het juiste nummer dus gevonden heeft. Lottie en Yvon zijn de eindbestemming.

Pas als de linkse en de rechtse groep elkaar ontmoeten, mogen ze beide kanten op op elk kruispunt. Niemand weet echter in welke toren de control room is. Yvon komt er achter, dat ze in het Hilton Hotel zit. Er staan nog drie minuten op de klok, maar Gijs kan niet rennen. De tijd verstrijkt en de opdracht mislukt. Er gaat dus €4000 uit de pot verloren.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden