Road trains en koffersSeizoen 5, aflevering 4

In deze aflevering maken de kandidaten kennis met een typisch Australisch fenomeen: Road trains. Daarnaast proberen ze in een chaotische opdracht een koffer met geld te verwisselen zonder gezien te worden.

Dag 6

De mol heeft ’s avonds het aantekeningenboekje van Isabelle gestolen en het ’s ochtends weer teruggelegd op een andere plek. Zo weten de kandidaten weer, dat het spel voor de mol nooit stil staat. Intussen krijgen zij ieder een eigen brief, waarin ze gevraagd worden om een lijstje te maken met kandidaten. Bovenaan komt degene, die het sterkst in zijn schoenen staat. De kandidaten zelf moeten ook op het lijstje komen.

Na de eerste opdracht met de road train, gaan de kandidaten terug naar Adelaide. Daar wordt de tweede opdracht gespeeld in het winkelcentrum van Adelaide. Die avond vindt er weer een executie plaats.

Het percentage goede antwoorden is wederom 39% dus er hoeft maar één iemand naar huis. Victoria krijgt een extra antwoord fout gerekend en de onbekende helper van de mol krijgt extra goede antwoorden. Het rode scherm is voor Yvonne dus zij verlaat de serie.

© 2023 Ronald van der Velden