CijferkunstOpdracht in aflevering 9

Een groep kinderen oefent Kung Fu. Bepaalde houdingen stellen cijfers voor. De deelnemers moeten deze herkennen en achter elkaar zetten. Dat getal is het te verdienen bedrag.

De groep ontmoet Rik bij een museum waar een grote groep Chinese kinderen oefent in kung fu. Sommige van hun bewegingen zullen staan voor cijfers. Als ze die in duo’s weten te ontcijferen, verdienen ze geld voor de pot.

Ze krijgen een kaart waarop tien houdingen staan die cijfers betekenen. Ze verdelen de groep kinderen in tween, maar misschien was het handiger geweest om de mogelijke cijfers te verdelen want alle kinderen beelden hetzelfde uit.

Na het tweede optreden denkt Miljuschka het bedrag 1750 herkend te hebben. Rob denkt een 7 en een 3 gezien te hebben en daar sluit Buddy zich bij aan. Hij herkende ook nog een 1. Eigenlijk denkt Rob bij nader inzien, dat hij bijna alles gezien heeft.

Na het derde optreden wil Rik graag van Nathan horen, of hij het andere duo vertrouwt of niet. Buddy denkt inmiddels dat Rob de mol is en laat daarom hem aan het woord. Die vertelt dat ze wel getallen gezien hebben, maar nog geen bedrag gekozen hebben. Uiteindelijk zegt hij 1600, maar dat is niet goed. De inschatting van Miljuschka was correct – er had 1750 euro verdiend kunnen worden. Achteraf blijkt dat Buddy datzelfde getal gezien heeft. Nu vertrouwen Rob en Buddy elkaar niet meer.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden