AfgeschermdOpdracht in aflevering 1

Elke kandidaat kiest tussen geluk en wijsheid en neemt daarna een sleutel. Die leidt tot een kistje met Chinese tekst. Wie deze tekst kan terugvinden op een enorme muur, verdient een belangrijk voorwerp.

Tags: Locals, Vrijstelling, Ontcijferen, Zoeken, Dilemma's en Groot gebouw

De kandidaten hebben een keuze moeten maken tussen een poort die mogelijk leidt tot wijsheid en een poort die mogelijk leidt tot geluk. Na die poort blijkt hen dan een keuze te wachten tussen tien sleutels, die elk aan een jaartal gekoppeld zijn waarin Wie is de Mol werd uitgezonden.

  • Tina: “Vriendelijkheid in woorden, wekt vertrouwen”. Kiest voor wijsheid en sleutel 2010. Vindt een zwarte vrijstelling.
  • Buddy: “Met verdraaide woorden kun je van alles bereiken. Maar door juist te handelen, kun je de anderen overvleugelen.”. Kiest voor geluk en sleutel 2014. Vindt een groene vrijstelling.
  • Anita: “Reageer zelfs op een onintelligente behandeling intelligent.” Kiest voor geluk en sleutel 2020. Vindt een groene vrijstelling.
  • Leonie: “De wijze houdt zich op de achtergrond, maar staat in werkelijkheid vooraan”. Kiest voor wijsheid en 2008. Vindt een zwarte vrijstelling.
  • Claes: “Zij die weten, spreken niet. Zij die spreken, weten niet.”. Kiest voor geluk. Vindt een groene vrijstelling.
  • Johan: “Zonder zelf kleiner te worden, kun je anderen doen groeien”. Vindt een groene vrijstelling.
  • Nathan: “Het is verstandiger een kaars te branden, dan te klagen over de duisternis”. Kiest voor geluk en 2019. Vindt een groene vrijstelling.
  • Jaike: “De wijze streeft nooit naar het grote. Op die manier kan hij grote dingen bereiken”. Kiest voor wijsheid en 2005. Vindt een zwarte vrijstelling.
  • Rob: “Voorkom het moeilijke door het makkelijke te doen”. Vindt een zwarte vrijstelling.
  • Miljuschka: “De wijze kent zichzelf, maar toont zichzelf niet”. Kiest voor geluk en 2012. Vindt een groene vrijstelling.

Vervolgens komen alle kandidaten op hetzelfde plein uit, waar tafels met gesloten kistjes staan. Daarop zijn weer dezelfde jaartallen te vinden; zo kan elke kandidaat op zoek naar zijn of haar eigen kistje om de inhoud te bekijken. Maar daarin zit voor iedereen slechts een vel papier met een Chinese tekst van 3x5 tekens.

Vanaf daar wandelen ze verder naar een enorm plein dat omringd wordt door een muur vol Chinese tekens. Daaronder staan weer tafeltjes met gesloten kisten. Door de 15 tekens terug te vinden op de muur, weet elke kandidaat welk kistje geopend kan worden met hun sleutel. En daarin blijkt voor iedereen een groene of zwarte vrijstelling te zitten!

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden