Jokers gokken Opdracht in aflevering 7

De kandidaten mogen kiezen tussen zekerheid of gokken. Ze mogen een joker houden of een spel spelen tegen Pieter Jan. Hij doet hen driemaal een blind aanbod van 0, 1 of 3 jokers. De andere kandidaten mogen niets zeggen.

Tags: Communicatie en Raden en voorspellen

Pieter Jan is in een gulle bui en geeft elke kandidaat een joker. Dan biedt hij ze aan om een spel te spelen waarbij ze de joker vooraf moeten inleveren en vervolgens misschien drie, misschien ook nul jokers te winnen. Anna kiest voor zekerheid en houdt haar ene joker; de rest speelt.

Steeds komt één kandidaat tegenover Pieter Jan te staan. Die zal driemaal een aantal jokers aanbieden zonder dat de speler ze kan zien. Deze moet dan ja of nee zeggen en zal uiteindelijk eventueel het derde bod moeten accepteren. Pieter Jan biedt elke kandidaat eenmaal nul, eenmaal drie en eenmaal één joker aan. De andere kandidaten moeten naast Pieter Jan komen te staan. Voor hen heeft hij geen geheimen. Er mag niet gesproken worden.

Karin gaat als eerste. Zij kijkt alleen naar het gezicht van Pieter Jan maar heeft een goede strategie. Niemand zal verwachten dat ze al bij het eerste bod van het hele spel zal accepteren. Dus doet ze dat wel en pakt daarmee inderdaad drie jokers. Daarna is Art aan de beurt en die besluit naar de groep te kijken. Op basis van Karins gezichtsuitdrukking weet hij het derde aanbod te pakken, dat ook uit drie jokers bestaat.

Patrick gebruikt dezelfde tactiek: Art knikt naar hem om het eerste bod van drie jokers te accepteren. Na hem is Soundos en onder haar petje gluurt ze naar de groep. Karin is haar reddende engel en ook zij pakt de drie jokers. Bij Pepijn gaat het echter mis. Hij laat een bod van één en van drie jokers aan zich voorbij gaan en verlaat zonder jokers het spel.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden