Zoek de verschillen

Op een plein in de stad staat een levend stilleven opgesteld. De kandidaten moeten de tien verschillen zoeken. Dat valt niet mee, want het stilleven komt tot leven...

00:33:45 Opdracht: Zoek de verschillen
Op een plein staat Pieter Jan in een gigantische fotolijst. Het zal nu neerkomen op kijken en registreren. Hier zal de groep twee keer achter elkaar een levend schilderij zien. Alleen de tweede keer is net even anders dan de eerste keer. Er zijn tien verschillen die gezocht moeten worden.

00:35:52 Opdracht: Zoek de verschillen
Wat de groep niet verwacht, is dat de personen in het levend schilderij tot leven komen en dwars over het hele pleintje bewegen. Het valt dus niet mee om taken te verdelen. De groep praat vreselijk veel en mist daardoor belangrijke details.

00:38:53 Opdracht: Zoek de verschillen
Dan volgt de ontknoping. De kandidaten gaan op een rij staan en moeten omstebeurt een verschil noemen. Elk goed antwoord is 200 euro waard. Maar als iemand geen of een fout verschil noemt, dan verdwijnen alle opbrengsten van de opdracht direct.

00:40:44 Opdracht: Zoek de verschillen
De volgorde is: Soundos (goed: muzikanten verwisseld); Patrick (goed: politieagent naar voren); Karin (fout: lezende vrouw met ander boekje); Pepijn (fout: spreekt over mosselen); Anna (goed: ander ijsje); Art (fout: krant bij ijscoman); Horace (goed: verliefd stelletje omgewisseld); Hanna (fout: hoed vooraan); Miryanna (fout: andere fotograaf); Jan (fout: stelletje voor of na fotograaf). Conclusie: Er wordt helemaal geen geld verdiend, slechts vier goede antwoorden!

Afbeeldingen