ShibuyaOpdracht in aflevering 7

Midden op straat gaan vier kandidaten onderhandelen over de inhoud van vier koffers. De vijfde is het luisterend oor en probeert te achterhalen welke keuze zijn medekandidaten zullen maken. Een goede voorspelling is 2000 euro waard.

Tags: Vertrouwen, Onderhandelen, Communicatie, Raden en voorspellen en Stad

Sanne, Kim, Arjen en Frits gaan midden op straat onderhandelen over de inhoud van vier koffers. Die bevatten jokers, een diner met een kandidaat naar keuze, een gouden vraagteken en er is één lege koffer. Elke kandidaat begint op een hoek van het kruispunt en wanneer het stoplicht groen wordt, kunnen twee kandidaten elkaar midden op straat ontmoeten.

Op het einde van de opdracht mag elke kandidaat de koffer van zijn of haar voorkeur opschrijven. Blijken twee koffers echter twee of meer keren geclaimd te worden, dan verdwijnen ze uit het spel. Erik krijgt een geheime opdracht: Hij kan meeluisteren met alle kandidaten en als hij de voorkeuren weet te achterhalen, dan verdient de hele groep 2000 euro.

Arjen en Kim steken eerst over. Arjen denkt dat iedereen de jokers of het vraagteken wil. Zelf willen ze die ook allebei wel hebben en dan springt het stoplicht al op rood. Dan gaan Frits en Sanne; Frits wil het vraagteken en Sanne het diner. Zij wil dat Kim de jokers krijgt (want zelf krijgt ze ze toch niet). Als dat lukt, wil ze zelf de lege koffer wel nemen in de hoop dat ze dan jokers van Kim krijgt.

Dan ontmoet Kim Sanne. Sanne vertelt Kim dat ze probeert om de jokers bij Kim te krijgen en dat juist Arjen de lege koffer zal moeten nemen. Frits gaat volgens haar voor het gouden vraagteken. Dan komen de mannen bij elkaar; ze willen beiden jokers of het vraagteken. Frits vertelt dat Sanne het diner wel wil en Kim ook jokers.

Dan gaat Sanne weer naar Arjen. Ze vindt dat Kim de jokers nog steeds mag hebben, zijzelf wil het diner, het vraagteken moet naar Frits en Arjen de lege koffer. Arjen denkt dat Frits is veranderd naar het diner en dan wil Sanne het vraagteken wel. Op die manier hoopt hij natuurlijk dat twee mensen het vraagteken pakken en hijzelf het diner overhoudt.

Dan is het moment gekomen om te beslissen wie welke koffer wil. Kim is bang dat Frits of Arjen haar jokers ook wel willen, dus kiest ze voor de lege koffer. Wellicht is die koffer toch niet helemaal leeg? En dan wordt Erik erbij gehaald. Hij moet gokken wie wat gekozen heeft.

Als eerste denkt hij dat Sanne toch nog steeds voor het diner gekozen heeft. Ze blijkt echter geswitcht te zijn naar het vraagteken. Frits heeft zoals verwacht ook nog steeds voor het vraagteken gekozen. Kim zou de jokers moeten hebben maar koos voor de lege koffer. Arjen heeft volgens eigen plan voor het diner gekozen, terwijl Erik inzette op de lege koffer.

Er klopt dus geen hout van maar Erik zegt een stuk wijzer geworden te zijn. Arjen kiest Kim uit voor een gezellig diner. En Kim heeft haar lege koffer helemaal verdiend, aldus Pieter Jan...

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden