Seizoen 13 Zuid-Afrika

Geldoverzicht


Aflevering Opdracht Opbrengst Maximum
S13E01 Dropping € 800 € 4000
S13E01 Bungeejumpen € 0 € 10000
S13E02 Laserstraal € 1000 € 3000
S13E02 Dictee € 500 € 2000
S13E02 Minedumps € 1750 € 2000
S13E03 Foto maken € 0 € 2250
S13E03 Sprong € 1500 € 4000
S13E03 Safari € 0
S13E04 Big five € 0
S13E04 Kabel lopen € 680 € 3000
S13E05 Puzzelroute € 2040 € 3000
S13E05 Kampvuurspel € 0 € 1500
S13E05 Goudzoeken € 1800 € 2500
S13E06 Dakota € 0
S13E06 Meet the mole € 0
S13E06 Paardrijden € 1250
S13E07 Donkere kamer € 500 € 6000
S13E07 Vrijstellingstafel € 0
S13E07 Helikopter-jacht € 0 € 2000
S13E08 Zulu school € 1600 € 2000
S13E08 Postkantoor € 0 € 1500
S13E08 Drive-in bioscoop € 2000 € 2000
S13E09 Bibliotheek € 1200 € 2800
S13E09 Treinreis € 2250 € 2250
S13E10 Kees had bij de treinreis geld uit de pot opnieuw in omloop gebracht via Spencer. € -1750
Seizoen 13 Totaal € 17120 € 55800