DoodskusOpdracht in aflevering 9

Twee kandidaten rijden rond in geblindeerde auto's en moeten elk een eigen kleur vlaggetje zien te raken. De derde geeft hen aanwijzingen via de portofoon en moet op het einde proberen een 'kiss of death' uit te voeren.

Pieter Jan zoekt iemand met haviksogen en Anniek biedt zich direct aan, omdat ze als enige geen lenzen heeft. Maar Jon heeft als enige geen bril en steekt er een stokje voor: Hij gaat apart staan. De meiden krijgen elk een geblindeerde auto.

Vivienne moet de groene vlaggen raken, Anniek de rode. Elke geraakte vlag van de goede kleur levert 100 euro op, een foute vlag kost 100 euro. Een doodskus op het einde, dus een frontale botsing van de twee auto’s, levert 500 euro extra op. Voor deze opdracht staat een kwartier.

Het valt niet mee. Annieks auto heeft geen sleutel, dus moet worden gestart door twee draadjes tegen elkaar te houden. Jon kan amper diepte zien in de enorme zandvlakte, dus stuurt hij de dames vaak vlak langs een vlag. De communicatie met Anniek verloopt moeizaam dus wordt vooral Vivienne aangestuurd.

Met nog twee minuten te gaan, begint Jon aan de voorbereiding van de doodskus. Er staan vier bruine paaltjes en tussen die paaltjes moet de kus gebeuren. Maar Jon krijgt het voor elkaar om de auto’s langs elkaar, tegen de paaltjes aan te laten rijden. Helaas levert de opdracht dus niets op.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden