ZandlopersOpdracht in aflevering 3

De groep loopt een estafette door de duinen. Eén van hen houdt als coach de tijd bij. Langs de route is wat geld te verdienen, maar op de zijpaden nog veel meer. Sommige biljetten zijn half geld; als de andere helft niet ook verzameld wordt, verandert dit in mingeld.

Tags: Snelheid, Route en Verzamelen

De groep ontmoet Art op het strand van Nehalem voor een estafette. De kandidaten bepalen zelf of zij rechtstreeks naar de finish lopen, of via een aantal zijpaden waar meer te verdienen is. De rechtstreekse route is al 500 euro waard. Eén van de kandidaten wordt de coach die vanaf een afstand de voortgang en de klok in de gaten houdt. Als de laatste loper te laat binnen is, wordt niets verdiend. Incomplete geldbiljetten veranderen in min-geld.

Diederik wordt als coach aangewezen. De klok telt af, vanaf 15 minuten. De kandidaten staan al opgesteld op hun eigen plek op de route. De blauwe paaltjes wijzen de kortste route naar het eindpunt aan. De oranje palen geven de richting aan van het bonusgeld, dat bij rode paaltjes te vinden is. Daar ligt tweemaal 250, eenmaal 500, twee halve 500 en twee halve 1000.

Jeroen begint en haalt tweemaal 10 euro op. Roos pakt een zijpad waar ze een half briefje van 500 pakt, maar ook de twee aanwijzingen meeneemt die ze voor halve briefjes aanziet. Bij het doorgeven van de buit aan Sigrid, lijkt ze al niet meer te weten wat ze verzameld heeft.

Sigrid lost het raadsel van de kartonnetjes op; zij beseft dat de oranje paaltjes slechts de richting aangeven. Zelf haalt ze 250 euro extra op. Sanne is de volgende en zij stelt vooraf al veel te veel vragen over de porto. Wel haalt ze de andere halve 500 euro op, zodat het briefje van Jeroen compleet is. De halve 1000 euro zijn ze inmiddels allang voorbij.

Imanuelle komt geen zijpad tegen maar verzamelt wel alle geld van blauwe paaltjes op haar pad. Jochem slaat direct al het eerste paaltje over. Hij rent wel het zijpad van de tweede halve 1000 euro in. Niemand lijkt te beseffen dat ze die nooit meer compleet kunnen maken. Hij meldt zelf dat hij twee halve duizendjes heeft. Pas als hij het stokje aan Thomas heeft doorgegeven, beseft hij dat er iets niet klopt.

Thomas haalt op het laatste zijpad nog 500 euro op. In totaal was er 3000 euro te verdienen en Art telt 1130 euro. Maar... Art heeft het halve briefje van 1000 gezien, dus wordt er slechts 130 euro aan de pot toegevoegd. Opvallend is ook, dat de groep naast een overgeslagen zijweg van 250 dus nog 120 euro bij blauwe paaltjes heeft laten liggen.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden