ExamenOpdracht in aflevering 4

In een verlaten schoolgebouw liggen tien opgaven klaar in tien lokalen. De kandidaten hebben twintig minuten de tijd en elk goed antwoord is 250 euro waard. Maar een fout antwoord betekent, dat één kandidaat in het lokaal achterblijft...

Tags: Leren en Groot gebouw

Het is de klassieke nachtmerrie, onvoorbereid examen doen. De groep is weer terug op school en in tien lokalen zijn tien opgaven te vinden. Zodra ze in een lokaal komen, loopt de tijd en hebben ze vijf minuten om een antwoord door te geven aan Pieter Jan. Hij beoordeelt of het goed is en zo niet, dan moet één van de kandidaten in het lokaal blijven. De totale speeltijd is 20 minuten. Elk juist antwoord is 250 euro waard, maar die moeten dan binnen de tijd door iemand naar buiten gebracht worden.

Pieter Jan had Erik al gevraagd om twee groepjes van twee te maken en één van drie. Degene met de laagste schoolcijfers moeten in het groepje van drie. Kim gaat met Arjen en zij vinden een cd-speler waarmee een dictee voorgelezen kan worden. Op het bord wordt gevraagd om de 16e, 53e en 103e letter uit dit dictee. Ze komen uit op MEH maar dit had ZCT moeten zijn, dus blijft Arjen achter.

Erik, Sanne en Barbara komen bij een aardrijkskunde-opgaven: Op het schoolbord wordt gevraagd naar de hoofdstad van het land waar men een merenlandschap, een rotslandschap, vijf kastelen, een oud orient, desert highway en een zee ter hoogte van shanghai kan vinden. Ze zetten in op Marokko, maar het had Amman in Jordanië moeten zijn. De groep laat Sanne achter in het lokaal.

Hind en Frits gaan samen naar het duitslokaal en moeten beslissen, welk woord niet thuishoort in het rijtje “bei mit entgegen nach durch zu seit”. Hier is durch het enige voorzetsel waar een vierde naamval achter hoort. Ze kiezen echter voor seit en dus blijft Hind achter.

Frits komt vervolgens bij een scheikundepuzzel: Hoe hoog staat het H20 als er 4000cc in deze grijze emmer zit. In de emmer staan streepjes met de namen Barbara, Loretta, Tim en Mol. Ook staat er een streepje ter hoogte van 5 liter en is de emmer gevuld tot ruim boven deze streep. In een kleinere emmer staat een streepje ter hoogte van drie liter. Frits stuntelt een hoop en geeft uiteindelijk door dat het antwoord “de mol” is. Het had Barbara moeten zijn en dus moet hij in zijn eentje achterblijven.

Erik komt met Barbara in een kunstlokaal met schilderijen. Op het bord staan de namen van vijf schilders en de vraag is, van wie er geen schilderij hangt. Ze zien onder andere de aardappeleters van Vincent van Gogh, het zelfportret van Rembrandt van Rijn, het huishouden van Jan Steen en een vierde schilderij van Frans Hals. Ze kiezen dus voor Johannes Vermeer en gelukkig blijkt dit goed te zijn!

Kim komt bij een stapeltje Japanse boeken en de vraag: “Wat deden de samoerais niet? Schoonschrijven, bloemschikken of papiervouwkunst”. Ze gokt op papiervouwkunst omdat ze graag snel door wil. Dit antwoord blijkt nog goed te zijn ook.

Erik en Barbara zijn inmiddels doorgelopen naar het Engelslokaal. Er staat een serie woorden op het bord, waarvan ze een zin moeten maken van zeven woorden. De zin luidt “It’s no use crying over spilt milk”. Het bord bevat ook de woorden “spilled en spild”. Barbara zet eerst in op “spild” maar om haar te testen laat Erik haar wisselen naar “spilled”. Da’s fout en dus blijft Erik achter. Barbara zou volgens afspraak het verdiende geld beneden moeten inleveren, maar ze gaat door.

Zij komt nu bij een muzieklokaal, waar een verhaaltje wordt voorgelezen met muziek op de achtergrond. Op het bord staan drie voorgelezen worden en de muziekinstrumenten die bij deze woorden te horen zijn. Ze denkt een drum te horen, maar het was een fagot.

Kim gaat naar een lokaal waar een eenvoudige Pythagoras-opgave te vinden is: Een driehoek heeft een rechte zijde van 6 en een schuine van 10, wat is de lengte van de andere rechte zijde die haaks op de eerste staat? Dit moet natuurlijk 8 zijn maar Kim blijkt dit al niet meer te weten. Terwijl ze staat te piekeren, is de tijd op.

Uiteindelijk staat er niemand buiten. Alleen Kim (papiervouwkunst) en Erik (Vermeer) hadden juiste antwoorden doorgegeven. Omdat er niemand buiten kwam binnen twintig minuten, komt er geen geld in de pot.

Afbeeldingen

© 2023 Ronald van der Velden